SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞİ DESTEKLEMEK


DO & CO için kaliteye doğru kapsamlı bir yönelim sürdürülebilir bir işin temelidir. Bunu, bu yaklaşımın “içgüdüsel olarak” uygulanması ve şirketimizin günlük operasyonlarında istisnasız olarak somutlaşması izlemektedir. DO & CO olarak lider bir misafirperver olmamızı sağlayan ikonik markalarımız, yaratıcı zihinlerimiz ve yenilikçi ürün tasarımlarımızı yansıtan benzersiz ikram hizmetleri bilgimizin gücüyle dünyanın dört bir yanındaki insanları eğlendirmek, bilgilendirmek ve ilham vermek için çalışıyoruz.

DO & CO, paydaşları ile düzenli olarak görüş alışverişinde bulunarak belirlenen aşağıdaki öncelikli konulara odaklanarak tüm birimlerinde kalite odaklı, çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsemektedir:

GIDA GÜVENLİĞİ
DO & CO’nun en yüksek kalite hedefi, gıda güvenliğinden taviz vermemesine dayanmaktadır. Bu doğrultuda, Şirket, tüm bölümlerinde ilgili yerel mevzuata göre uyarlanmış, uluslararası bağlayıcı gıda güvenliği standartlarını uygulamaktadır.

ÇALIŞAN EĞİTİMİ VE GELİŞİMİ
Şirketimiz, üç bölümünün birbirine bağlılığı sayesinde çapraz öğrenimi ve bireysel kendini gerçekleştirmeyi teşvik eden benzersiz bir iş modeline sahiptir. Şirketimiz, sosyal refah ve çevresel yönetimin oluşturulmasına olan bağlılığını daha geniş sorumlulukları bağlamında değerlendirmekte ve bu nedenle başarımızın merkezinde yer alan insanlara geri yatırım yapmayı amaçlamaktadır.

GIDA VE AMBALAJ ATIKLARI
Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla ilham verici etkiler oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle, inovasyon odaklı endüstriyel tasarım departmanımız, ekolojik etkileri en aza indirgenmiş, sorumluluk bilinciyle tasarlanmış bir ürün yelpazesinin geliştirilmesi için sürekli çalışmaktadır.

CHIO Aachen 2014

VERİMLİ
İŞLETME

DO & CO, gelecek nesillerin sahip olduğumuz kaynaklara erişebilmesini sağlamak için sürdürülebilir bir şekilde iş yapmaya gayret göstermektedir. Bunu, çevremizi olumlu yönde etkilemek ve kaynakları daha verimli kullanmak için bir fırsat olarak görmekteyiz.

doco eventcatering 2

SORUMLU
ÜRÜN

DO & CO, yemek ve ikram hizmetleri sektörlerinde lider bir hizmet sağlayıcı olarak yenilikçi sürdürülebilir çözümler için öncü rolünün bilincindedir. Mütemadi kalite arayışımız, doğal olarak gıda güvenliğinden ödün vermememizi sağlar.

doco flying chefs turkish

BİRLİKTE
BÜYÜME

DO & CO, kalite ve insan odaklı bir yaklaşım benimseyerek inançlarını ve temel değerlerini tüm iş faaliyetlerine dâhil etmektedir. İş gücümüzün çeşitliliğini, olumlu ve ilgi çekici bir çalışma ortamına katkıda bulunan temel unsurlardan biri olarak benimsemekteyiz.

Bağlantı için

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Alexandra Fellner, BSc

 

 

DO & CO Aktiengesellschaft | Stephansplatz 12 | 1010 Viyana, Avusturya

+43664 807771130 | greenteam@doco.com