KURUMSAL YÖNETİM


Arşiv – Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu’nun 93. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Yapılan Başlıca Pay Sahipliği Açıklamaları


Duyuru | 2 Aralık 2015
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre, Allianz Global Investors GmbH (Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt/Main, Almanya) isimli limited şirketin 27 Kasım 2015 tarihi itibariyle, DO & CO Aktiengesellschaft’ta %5 eşik değerinin üzerine çıktığına ve söz konusu tarih itibariyle DO & CO Aktiengesellschaft’a ait 548.881 adet oy hakkına dolaylı olarak sahip olduğuna dair 1 Aralık 2015 tarihinde bir bildirim aldığını duyurmaktadır. Bu oran, DO & CO Aktiengesellschaft’ta mevcut tüm oy haklarının %5,63’üne tekabül etmektedir.

Duyuru | 2 Aralık 2015
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre, Deutsche Bank AG (Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra, EC2N 2DB) isimli anonim şirketten, 27 Kasım 2015 tarihi itibariyle Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH’nin DO & CO Aktiengesellschaft’ta %4 eşik değerinin üzerine çıktığına ve söz konusu tarih itibariyle DO & CO Aktiengesellschaft’a ait 417.700 adet oy hakkına doğrudan sahip olduğuna dair 1 Aralık 2015 tarihinde bir bildirim aldığını duyurmaktadır. Bu oran, DO & CO Aktiengesellschaft’ta mevcut tüm oy haklarının %4,29’una tekabül etmektedir.

Duyuru | 1 Aralık 2015
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre, Attila Dogudan Privatstiftung’un 1 Aralık 2015 tarihi itibariyle DO & CO Aktiengesellschaft’ta %40 ve %35 eşik değerinin altına düştüğüne ve söz konusu tarih itibariyle DO & CO Aktiengesellschaft’a ait 3.148.455 adet oy hakkına sahip olduğuna dair 30 Kasım 2015 tarihinde bir bildirim aldığını duyurmaktadır. Bu rakam, DO & CO Aktiengesellschaft’a ait tüm hisse senetlerinin %32,31’ine tekabül etmektedir.

Duyuru | 21 Ekim 2015
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre, 20 Ekim 2015 tarihinde, Franklin Resources, Inc. isimli şirketten, Templeton Asset Management Ltd (“TAML”) isimli şirket namına, TAML şirketinin 16 Ekim 2015 tarihi itibariyle %5’lik eşik değerin altına indiğini ve söz konusu tarih itibariyle DO & CO Aktiengesellschaft’a ait 472.204 adet oy hakkına sahip hisse senedine sahip olduğuna ilişkin bir bildirim aldığını duyurmaktadır. Bu rakam, DO & CO Aktiengesellschaft’ta mevcut oy haklarının %4,85’ine tekabül etmektedir.

Duyuru | 16 Haziran 2015
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu’nun 93. madde 2. fıkrası uyarınca, Erste Asset Management GmbH isimli limited şirketinden 15 Haziran 2015 tarihinde, Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu’nun 92. maddesi 1. satırı uyarınca ortak oy hakkı politikası yürüten iştirakleri, ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagengesellschaft m.b.H. ve RINGTURM Kapitalanlagengesellschaft m.b.H.’nin 12 Haziran 2015 tarihi itibariyle %4’lük eşik değerin altına düştüklerini ve söz konusu tarihten itibaren, 57.000 adedi ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagengesellschaft m.b.H ve 314.400 adedi RINGTURM Kapitalanlagengesellschaft m.b.H şirketine ait olmak üzere, toplam 371.400 adet hisse senedine sahip olduklarına dair bir bildirim aldığını duyurmaktadır. Söz konusu hisseler DO & CO Aktiengesellschaft’ın oy haklarının %3,81’ine tekabül etmektedir.

Duyuru | 10 Haziran 2015
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu’nun 93. madde 2. fıkrası uyarınca, Allianz Global Investors GmbH isimli limited şirketin 8 Haziran 2015 tarihi itibariyle DO & CO Aktiengesellschaft’daki %4’lük pay oranı eşiğini aştığını 9 Haziran 2015 tarihinde kendisine bildirildiğini duyurmaktadır. 8 Haziran 2015 tarihi itibariyle Allianz Global Investors GmbH şirketinin sahip olduğu oy haklarının sayısı 390.063 olup, bu rakam DO & CO Aktiengesellschaft’taki toplam oy haklarının %4,003’üne tekabül etmektedir. Söz konusu oy hakları, Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu’nun 92. madde 5. satırı uyarınca, Allianz Global Investors GmbH şirketinin hesabına kaydedilidir.

Duyuru | 11 Kasım 2014
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre, 7 Kasım 2014 tarihinde, Templeton Asset Management Ltd („TAML“) isimli limited şirketin talimatı üzerine Franklin Resources, Inc. şirketinden, TAML şirketinin 6 Kasım 2014 tarihi itibariyle %5’lik eşik değerine ulaştığını ve DO & CO Aktiengesellschaft’a ait 491.154 adet oy hakkına sahip hisse senedine sahip olduğuna ilişkin bir bildirim aldığını duyurmaktadır. Bu rakam, DO & CO Aktiengesellschaft’ta mevcut oy haklarının %5,04’üne tekabül etmektedir.

Duyuru | 11 Kasım 2014
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre, 10 Kasım 2014 tarihinde, Erste Asset Management GmbH isimli şirketten, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 92. maddesi 1. satırı gereğince ortaklaşa oy kullanma politikası izlediği ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagengesellschaft m.b.H. ve RINGTURM Kapitalanlagengesellschaft m.b.H. isimli bağlı ortaklıklarının 7 Kasım 2014 tarihi itibariyle %4’lük eşik değerin üzerine çıktığını ve DO & CO Aktiengesellschaft’a ait toplam 431.714 adet oy hakkına sahip hisse senedine (49.500 adedi ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagengesellschaft m.b.H.‘nin ve 382.214 adedi de RINGTURM Kapitalanlagengesellschaft m.b.H’a ait olmak üzere) sahip olduğunu duyurmaktadır. Bu rakam, DO & CO Aktiengesellschaft’ta mevcut oy haklarının %4,43’üne tekabül etmektedir.

Duyuru | 11 Kasım 2014
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre, 10 Kasım 2014 tarihinde, 24 Place Vendôme, 75001 Paris, Fransa adresinde tescilli Carmignac Gestion şirketinin, kendisi tarafından doğrudan veya dolaylı bir şekilde yönetilen UCITS Fonds üzerinden, 6 Kasım 2014 tarihinde yapılan bir yatırım sonucunda, Carmignac Gestion şirketinin DO & CO Aktiengesellschaft’ta ait hisse senetlerinin %5,60’ını elinde bulundurması dolayısıyla, DO & CO Aktiengesellschaft’ta sahip oldukları oy haklarının %5’lik eşik değerin üzerine çıktığına ilişkin bir bildirim aldığını duyurmaktadır. Bu rakam 542.000 oy hakkına sahip hisse senedine tekabül etmektedir.

Duyuru | 6 Kasım 2014
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu’nun 93. maddesi 3. fıkrasına göre, 6 Kasım 2014 itibariyle, kendisine ait 974.400 adet hisse senedini satmak suretiyle, DO & CO Aktiengesellschaft’taki oy hakkının %10 ve %5 olan eşik değerinin altına düştüğünü duyurmaktadır. DO & CO Aktiengesellschaft’ın 6 Kasım 2014 tarihi itibariyle artık kendisine ait hisse senedi bulunmamaktadır.

Duyuru | 30 Eylül 2014
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre, Roma’da tescilli ve merkez ofisi Milano’da bulunan UniCredit SpA şirketinin, bağlı kuruluşu UniCredit Bank AG vasıtasıyla, 26 Eylül 2014 tarihi itibariyle DO & CO Aktiengesellschaft’daki oy haklarının %10, %5 ve %4 oranındaki eşik değerlerinin altına düştüğüne dair 30 Eylül 2014 tarihinde bir bildirim aldığını duyurmaktadır. UniCredit SpA, 26 Eylül 2014 tarihi itibariyle DO & CO Aktiengesellschaft şirketine ait hiçbir hisse senedine veya oy hakkına sahip değildir.

Duyuru | 30 Eylül 2014
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre, Münih’te tescilli UniCredit Bank AG şirketinin, 26 Eylül 2014 tarih itibariyle DO & CO Aktiengesellschaft’daki oy haklarının  %10, %5 ve  %4 oranındaki eşik değerlerinin altına düştüğüne dair 30 Eylül 2014 tarihinde bir bildirim aldığını duyurmaktadır. UniCredit Bank AG, 26 Eylül 2014 tarihi itibariyle DO & CO Aktiengesellschaft  şirketine ait hiçbir hisse senedine veya oy hakkına sahip değildir.

Duyuru | 26 Eylül 2014
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 3. fırkasına göre, 26 Eylül 2014 tarihinde kendisine ait 974.400 adet hisse senedini satın aldığını ve bu suretle DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin oy haklarının %10’luk sınır değere ulaştığını duyurmaktadır.

Duyuru | 14 Temmuz 2014
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre, 11 Temmuz 2014 tarihinde, Templeton Asset Management Ltd. (“TAML”) isimli şirketin talimatı ile Franklin Resources, Inc. isimli şirketten, TAML şirketinin 10 Temmuz 2014 tarihi itibariyle, %4’lük sınır değere ulaştığını ve o tarihten bu yana DO & CO Aktiengesellschaft şirketine ait 390.059 adet oy hakkına ve bu suretle hisse senedine sahip olduğuna dair bir bildiri aldığını duyurmaktadır. Bu rakam, DO & CO Aktiengesellschaft’a ait tüm oyların %4’lük hakkına tekabül etmektedir.

Duyuru | 24 Haziran 2014
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre 23 Haziran 2014 tarihinde, Templeton Asset Management Ltd. (“TAML”) isimli limited şirkete vekaleten Franklin Resources, Inc. isimli limited şirketin 20 Haziran 2014 tarihi itibariyle, %4’lük oy haklarına ilişkin sınır değerin altına düştüğüne ve bu satıştan sonra DO & CO Aktiengesellschaft şirketine ait 389.256 adet hisse senedini elinde bulundurduğuna dair bir bildiri aldığını duyurmaktadır. Bu rakam, DO & CO Aktiengesellschaft şirketine ait tüm hisse senetlerinin %3,99’una tekabül etmektedir.

Duyuru | 20 Mayıs 2014
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre, Templeton Asset Management Ltd. (“TAML”) isimli şirketin talimatı ile Franklin Resources, Inc. isimli şirketten 16 Mayıs 2014 tarihinde, TAML şirketinin 15 Mayıs 2014 tarihi itibariyle DO & CO Aktiengesellschaft şirketine ait 398.499 adet hisse senedine ve bu suretle 398.499 oy hakkına sahip olduğuna dair bir bildiri aldığını duyurmaktadır. Bu rakam, DO & CO Aktiengesellschaft’a ait %4,09’luk oy hakkına tekabül etmektedir.

Duyuru | 15 Nisan 2014
DO & CO Aktiengesellschaft’ın, Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre 15 Nisan 2014 tarihinde eline ulaşan bildiri aşağıdaki gibidir;
24 Place Vend me, 75001 Paris, Fransa adresinde iştigal eden Carmignac Gestion isimli (‘Yatırım Şirketi’), DO & CO Aktiengesellschaft şirketine ait hisse senetlerine, dolaylı veya dolaysız olarak kendisi tarafından yönetilen ve aşağıda belirtilen UCITS Fonları üzerinden yatırım yapmaktadır:

  • Carmignac Euro-Entrepreneurs (Fransız Fon Commun de Placement)
  • Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs (Lüksemburg Unterfonds einer Umbrella-Sicav)

Yatırım Şirketi, kendisi tarafından dolaylı veya dolaysız olarak yönetilen UCITS Fonları tarafından aşağıdaki pay bildirimlerini beyan etmektedir:

  • Yatırım Şirketi, 4 Nisan 2014 tarihinden önce, DO & CO tarafından çıkartılan hisselerin %3,86’sına, yani her birinin nominal değeri 38,24 Avro olan ve toplam meblağı 14.364.321 Avro bulunan 375.636 adet hisse senedine sahiptir.
  • Yatırım Şirketi, 4 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen bir pay bildirimine göre, DO & CO tarafından çıkartılan hisse senetlerinin %4,37’sini, yani her birinin nominal değeri 38,6 Avro olan ve toplam meblağı 16.429.549 Avro bulunan 425.636 adet hisse senedine sahip olduğunu beyan etmektedir.
  • Yatırım Şirketi, 15 Nisan 2014 tarihi itibariyle, DO & CO şirketine ait ve DO & CO şirketinin toplam oy haklarının %4,59’una tekabül eden dört yüz kırk beş bin yüz on (445.110.-) adet oy hakkına sahiptir.

Yatırım Şirketi, Avusturya yasalarının hükümlerine uygun olarak, kendisi tarafından dolaylı veya dolaysız olarak yönetilen UCITS Fonlarının pay bildirimi vasıtasıyla, %4’lük limit sınırını 4 Nisan 2014 tarihinde geçtiğini beyan etmektedir.

Duyuru | 31 Mart 2014
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre 28 Mart 2014 tarihinde, Golden Gulf Investment Group Corporation isimli şirketin 31 Mart 2014 tarihi itibariyle DO & CO Aktiengesellschaft şirketine ait 389.600 adet hisse senedini elinde tuttuğuna dair bir bildiri aldığını duyurmaktadır. Bu rakam, DO & CO Aktiengesellschaft şirketine ait tüm hisse senetlerinin %3,9984’üne tekabül etmektedir ve bu sayede %4’lük oy haklarına ilişkin sınır değerin altına düşülmüştür.

Duyuru | 31 Ocak 2014
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre 30 Ocak 2014 tarihinde, Templeton Asset Management Ltd. (“TAML”) isimli limited şirkete vekaleten Franklin Resources, Inc. isimli limited şirketin 29 Ocak 2014 tarihi itibariyle, %4’lük oy haklarına ilişkin sınır değerin altına düştüğüne ve bu satıştan sonra DO & CO Aktiengesellschaft şirketine ait 384.269 adet hisse senedini elinde tuttuğuna dair bir bildiri aldığını duyurmaktadır. Bu rakam, DO & CO Aktiengesellschaft şirketine ait tüm hisse senetlerinin %3,94’üne tekabül etmektedir.

Duyuru | 3 Ocak 2014
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre, merkezi Roma’da ve genel idare merkezi Milano’da bulunan UniCredit SpA isimli anonim şirketin, yan kuruluşu UniCredit Bank AG üzerinden dolaylı yoldan 27 Aralık 2013 tarihinde DO & CO Aktiengesellschaft şirketine ait 974,400 adet hisse senedini veya %10 oy hakkını satın almış olduğunu ve bu sayede oy haklarına ilişkin %10’luk sınır değere ulaştığını bildirmektedir.

Duyuru | 27 Aralık 2013
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre, merkezi Münih’te bulunan UniCredit Bank AG isimli anonim şirketten, 27 Aralık 2013 tarihinde DO & CO Aktiengesellschaft şirketine ait 974,400 adet hisse senedini satın almış olduğunu ve bunun üzerine DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin oy haklarına ilişkin %10’luk sınır değere ulaştığını bildiren, 23 Aralık 2013 tarihli bir bildiri aldığını duyurmaktadır.

Duyuru | 23 Aralık 2013
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre,  DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH isimli limited şirketin 20 Aralık 2013 tarihi itibariyle, hisse senetlerinin satışı dolayısıyla DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin %10’luk, %5’lik ve de %4’lük oy haklarına ilişkin sınır değerin altına düştüğüne ve bu satıştan sonra DO & CO Aktiengesellschaft şirketine ait bir adet hisse senedini elinde tuttuğuna dair 23 Aralık 2013 tarihinde bir bildiri aldığını duyurmaktadır. DZR Immobilien und Beteiligungs GmbH isimli limited şirket, 23 Aralık 2013 tarihi itibariyle artık elinde DO & CO Aktiengesellschaft şirketine ait hiçbir hisse senedini tutmamaktadır.

Duyuru | 23 Aralık 2013
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu’nun 93. maddesi 2. fıkrasına göre, 19 Aralık 2013 tarihinde Franklin Resources, Inc. isimli şirketten, Templeton Asset Management Ltd. (“TAML”) isimli şirket namına, TAML şirketinin 18 Aralık 2013 tarihi itibariyle, DO & CO Aktiengesellschaft’a ait, 398.267 adet hisse senedine ve dolayısıyla 398.267 oy hakkına sahip olduğu hususunda bildirim aldığını duyurmaktadır. Söz konusu rakam, çıkartılmış olan toplam 9.744.000 adet hisse senedi bazında, DO & CO Aktiengesellschaft’a ait tüm oy haklarının %4,09’una tekabül etmektedir.

Duyuru | 20 Şubat 2013
Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu’nun 91 (1) No’lu Paragrafı gereğince, DO & CO Aktiengesellschaft, hissedar yapısına ilişkin olarak bu açıklamayı yapmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Golden Gulf Investment Group Corporation, DO & CO Aktiengesellschaft’ın 416.146 adet hamiline yazılı hisse senedini elinde bulundurmaktadır. Söz konusu oran DO & CO Aktiengesellschaft oy hakkında %4,27’lik bir paya tekamül etmekte olup raporlama eşiği olan %4’ü aşmış bulunmaktadır.