Gizlilik Politikası


Web sitelerimize eriştiğinizde, erişimle ilgili bilgiler (tarih, saat, görüntülenen sayfa, IP adresi) sunucumuzda günlük dosyaları olarak saklanır. Bunu, teknik operasyonu izlemek, bilgi yelpazemizi optimize etmek ve web sitemizdeki saldırıları tespit etmek gibi meşru menfaatlerimiz için yapıyoruz. Bu veriler tarafımızdan yalnızca kendi istatistiksel amaçlarımız için, anonim biçimde değerlendirilir.

İşleme, DO & CO Aktiengesellschaft, Stephansplatz 12, 1010 Viyana, Tel: +43 1 74 000-1001 Faks: +43 1 74 000-1009, E-Posta: headoffice@doco.com, (“DO & CO”, “biz”) adına gerçekleştirilir.

Günlük dosyaları üç ay sonra silinir.

Kural olarak , web sitemizi kullandığınızda tarafımızdan hiçbir kişisel veri toplanmaz.

Bizimle e-posta yoluyla iletişime geçerseniz, tarafınızdan sağlanan talebinizin verileri (ad, iletişim bilgileri, talebin içeriği) yalnızca sözleşme öncesi bir önlem temelinde müşteri hizmetleri amacıyla cevap vermek üzere bireysel yazışmalar için işlenecektir. Verileriniz, verileri saklamak için yasal zorunluluklar olmadığı sürece son talebinizden 6 ay sonra silinecektir.

Verilerinizin yalnızca bizim tarafımızdan kullanılacağını,  aktarılmayacağını ve yürürlükteki yasal hükümlere uygun olarak gizli tutulacağını garanti ediyoruz. Bunun bir istisnası, yalnızca DO & CO’nun talimatlarına göre çalışan, verileri kendi amaçları için kullanmayan ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin veri koruma yükümlülüklerine kendi sözleşmeleriyle bağlı olan işlemcilere aktarılmasıdır.

Haklarınız

Bilgi verme, verilerin düzeltilmesi ve silinmesi, işlemenin kısıtlanması, işlemeye itiraz etme ve ayrıca bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Veri koruma ve haklarınızı nasıl kullanacağınız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen veri koruma görevlimizle iletişime geçin: privacy@doco.com.

Google hizmetleri entegrasyonu

Web sitemiz, izninizle Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, Tel: +353 1 543 1000, Faks: +353 1 686 5660, E-Posta: support-at@google.com (“Google”) şirketinin  aşağıdaki hizmetlerini  kullanır  ve bu hizmetler de verilerinizi daha fazla işlenmek üzere ABD’ye iletir.  ABD’nin AB’den daha düşük bir veri koruma seviyesine sahip olduğunu ve ABD şirketlerinin verileri mahkemelere, kolluk kuvvetlerine, denetim makamlarına veya güvenlik organlarına teslim etmekle yükümlü olduğunu belirtmek isteriz.

Onayınızın bir parçası olarak, bireysel hizmetleri seçme ve seçimini kaldırma seçeneğiniz vardır.

Hata analizi ve istatistiksel değerlendirmeler için Google Analytics hizmetlerini ve diğer Google hizmetlerinin entegrasyonu için Google Etiket Yöneticisi’ni kullanıyoruz. Ayrıca, izninizle, Google tarafından da sağlanan YouTube videolarını entegre ederiz.

Google, toplanan bilgileri kendi amaçları için de kullanır. Daha fazla bilgi için bkz: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Gelecekte  geçerli olmak üzere Google hizmetlerini kullanma iznini geri çekmek için BURAYA tıklayın.

Başvuru sahibi verilerinin işlenmesi

DO & CO, iş teklifleri ve çevrimiçi başvurular için çeşitli web siteleri işletmektedir. Bir işe başvurursanız, sağladığınız veriler adayların seçilmesi ve istatistiksel değerlendirmelerin hazırlanması amacıyla işlenecektir. Bu işlemenin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) b’dir (sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması). Bazı istihdam ilişkileri için, özellikle güvenlik alanlarında (örneğin, havaalanında) ek bilgilerin talep edilebileceğini lütfen unutmayın.

DO & CO, bir istihdam ilişkisinin ortaya çıkması durumunda, işvereniniz olarak verilerinizi çalışma süreniz boyunca saklayacak ve yasal saklama yükümlülükleri sona erdikten sonra istihdamınız sona erdikten sonra silecektir.

Herhangi bir istihdam ilişkisi kurulmamışsa, başvuru süreci tamamlandıktan sonra veriler yedi ay boyunca saklanacak ve daha sonra kişisel referans yapılamayacak şekilde anonimleştirilecektir. Daha uzun depolama, yalnızca bunun için bize ayrı bir izin vermiş olmanız durumunda gerçekleşir.

Verileriniz, DO & CO şirketler grubu içinde, ilan edilen pozisyonu teklif edenlere veya şirketler grubunun benzer pozisyonları sunan diğer bölümlerine iletilecektir. Üçüncü taraflara başka herhangi bir yönlendirme gerçekleşmez. Başvuru sahibi verilerinin yönetiminde DO & CO’yu destekleyen, ancak verileri kendi amaçları doğrultusunda kullanmalarına izin verilmeyen ve kendi sözleşmeleri ile bu Sözleşmenin katı hükümlerine tabi olan teknik hizmet sağlayıcılara (işlemciler) aktarım bunun dışındadır. Genel Veri Koruma Yönetmeliği.

DO & CO, işleme amacına ulaşmak için verilerin Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktarılmasının gerekli olması halinde, GDPR’nin 46. maddesi uyarınca izin verilen ek sözleşmeler akdederek veya ilgili garantileri dikkate alarak uygun düzeyde bir veri korumasını garanti eder.