KURUMSAL YÖNETİM


Gözetim Kurulu Komiteleri


Gözetim Kurulu’nun şartlarının ve koşullarının özeti :

Denetim Komitesi

(1) Gözetim Kurulu, mali raporların, kâr dağıtım önerisinin ve yönetim raporunun onaylanmasının denetlenmesi ve hazırlanması ile şirketler grubu konsolide finansal tablolarının denetimi ve mali denetçinin (şirketler grubu denetçisi) belirlenmesine ilişkin bir denetim kurulu oluşturur. Mali denetçinin (şirketler grubu denetçisi) tayininden sonra gözetim kurulu, genel kurulda bir denetim görevi kararlaştırır ve ücreti belirler.

(2) Denetim Komitesi, Gözetim Kurulu’nun iki veya daha fazla üyesinden oluşur. Denetçi Komitesi’nin görevi halen Gözetim Kurulu’nun tamamı tarafindan yerine getirilmektedir. Gözetim Kurulu’nun başkanı aynı zamanda Denetim Komitesi’nin de başkanıdır. Gözetim Kurulu’nun başkan yardımcısı aynı zamanda Denetim Komitesi’nin de başkan yardımcısıdır.

(3) Denetim Komitesi yılda en az bir defa toplanmalıdır. Bu toplantı her mali yılın sonunda ve Gözetim Kurulu’nun yıl sonu finansal tablolarının ve şirketler grubu konsolide finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili toplantısından önce olmalıdır. Şirketler grubu denetçisinin bu toplantıda hazır bulunması gerekmektedir.

(4) Gözetim Kurulu ile ilgili tüm şartlar Denetim Komitesi için de geçerlidir.

Başkanlık

(1) Başkanlık, başkan ile başkan yardımcısından oluşur.
(2) Başkanlık, Atama Komitesi ile Tazminat Komitesi’nin görevlerinin yanı sıra, Acil Durumlarda Karar Verme Komitesinden sorumludur.
(3) Atama Komitesi görevini yürüten Başkanlık, kurula açık vekâlet ile ilgili öneriler sunar ve Gözetim Kurulu’nun atama konuları ile ilgilenir.
(4) Tazminat Komitesi görevini yürüten Başkanlık, şirket ve yönetim kurulu üyeleri ile olan ilişkilerle, yönetim kurulu üyelerinin ödemeleriyle ve yönetim kurulu üyelerinin sözleşmelerinin içeriği ile ilgilenir.
(5) Acil Durumlarda Karar Verme Komitesi görevini yürüten Başkanlık, onaya tabi işlerde karar vermekle sorumludur.
(6) Gözetim Kurulu ile ilgili tüm şartlar Başkanlık için de geçerlidir.