KURUMSAL YÖNETİM


Gözetim Kurulu Üyeleri ile Komite Üyelerinin Bağımsızlığı


Gözetim Kurulu, 14 Şubat 2007 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, 39, 53 ve 54 (Bölüm 1) sayılı kurallara uygun bir şekilde, Gözetim Kurulu’nun bağımsızlığı ile ilgili olarak aşağıdaki ilkeler konusunda karara varmıştır.

Gözetim Kurulu üyeleri, şirketle veya yönetim kuruluyla, çıkar çatışması oluşturabilecek ve üyelerin davranışlarını etkileyebilecek iş ilişkisi veya kişisel ilişki içerisinde şayet değil iseler bağımsız sayılacaklardır.

Gözetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığı ile ilgili diğer hususlar aşağıda görüldüğü gibidir:

1. Gözetim Kurulu üyeleri, son 5 yıl içerisinde şirketin veya bir yan kuruluşun yönetim kurulu üyesi veya yöneticisi olarak hizmet vermemiş olması gerekmektedir.

2. Gözetim Kurulu üyeleri, son bir yıl içerisinde, şirketle veya bir iştirak ile bir iş ilişkisi içerisine girmemiş olmalıdır. Bu kural, Gözetim Kurulu üyelerinin başka şirketlerle olan ve ekonomik çıkar sağlayan ilişkileri için de geçerlidir. Gözetim Kurulu’nun, 48 numaralı L-Hükmüne uygun olarak, bireysel işlemleri onaylaması, otomatik olarak bağımsız olmadığı anlamına gelmemektedir.

3. Gözetim Kurulu üyeleri, şirketin denetçisi veya denetim şirketinin ortakları arasında yer almamalı veya son 3 yıl içerisinde o şirkette çalışmamış olmalıdır.

4. Gözetim Kurulu üyeleri, başka bir şirkette, yönetim kurulunun bir üyesinin Gözetim Kurulu üyesi olduğu, şirketin yönetim kurulu üyesi olamaz.

5. Gözetim Kurulu üyeleri, bir yönetim kurulu üyesinin veya yukarıda belirtilen kişilerden herhangi birinin yakın akrabası (çocuğu, eşi, hayat arkadaşı, ebeveyni, amcası, dayısı, eniştesi, teyzesi, halası, yengesi, kardeşi, yeğeni) olmamalıdır.

Gözetim Kurulu, gözetim kurulu ve komite üyelerinin yarısının bu kriterlere uygun şekilde bağımsız olmasını yeterli sayacaktır.

Gözetim Kurulu üyeleri bu ilkelere göre bağımsız olduklarını beyan ederler.