ÖNCELİKLER


DO & CO, -paydaşları ile periyodik olarak görüş alışverişinde bulunarak aşağıda belirlenen öncelikli konulara odaklanarak tüm birimlerinde kalite odaklı, çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsemektedir:

GIDA GÜVENLİĞİ

DO & CO’nun tüm kalite arayışı, gıda güvenliğinin ödün vermeden sağlanmasına dayanmaktadır. Bu yaklaşımla şirket, tüm bölümlerinde ilgili yerel düzenleyici ortama göre uyarlanan küresel olarak bağlayıcı gıda güvenliği standartlarını uygulamıştır.

ÇALIŞAN EĞİTİMİ & GELİŞİMİ

Şirket, üç bölümünün birbirine bağlılığı sayesinde çapraz öğrenmeyi ve bireysel tatmini teşvik eden benzersiz bir iş modeline sahiptir. Şirket, sosyal refah ve çevre yönetiminin oluşturulmasına olan bağlılığını daha geniş sorumlulukları bağlamında değerlendirir ve bu doğrultuda başarısının merkezinde yer alan insanlarla geri paylaşmayı amaçlar.

GIDA & AMBALAJ ATIKLARI

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla ilham verici davranışlar oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle, inovasyon odaklı endüstriyel tasarım departmanımız, ürünlerin ekolojik etkilerini en aza indirmek amacıyla sorumlu bir şekilde tasarlanmış bir ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi için sürekli çalışmaktadır.

MADDI KONU


SORUMLU ÜRÜN


Konu 1:

Çeşitli ve Kapsamlı Yemekler

Taahhüdümüz:

Katkı maddesi veya aroma içermeyen sağlıklı ve besleyici yemekler üretmek, yağları ve işlenmiş şekeri azaltmak

Konu 2:

Sosyal Yönden Sorumlu Kaynak Kullanımı

 Taahhüdümüz:

Şeffaf tedarik uygulamaları, sürekli değişim ve tedarikçi denetimlerine yönelik etik ve sorumlu davranış standardı sağlamak için tedarik zinciri ortaklarımızla birlikte çalışmak

Konu 3:

Gıda Güvenliği

Taahhüdümüz:

En yüksek gıda güvenliği standartlarını sağlayarak müşterilerimize güvenli, kaliteli ürünler sunarak sürdürülebilir bir iş yürütmek.

Konu 4:

Misafir Güvenliği

Taahhüdümüz

Uygulanacak mevzuatsal çerçeveye, en yüksek hijyen standartlarına ve en iyi küresel uygulamalara uyarak misafirlere ve müşterilere güvenli ürün ve hizmet sunumuna olanak tanıyan bir ortam yaratmak.

Sürdürülebilirlik hedefimiz:

Bilinçli karar vermeyi teşvik ederek beslenme bozukluğu biçimlerini sona erdirmek için küresel çabaları desteklemek. 2030’a kadar tüm gelir seviyelerine uygun fiyatlı ürünler sunarak tüm insanların güvenli ve besleyici gıdaya erişimini sağlamak.

Sürdürülebilirlik Hedefimiz:

Taze ürün kullanımına olanak sağlamak ve teslimat mesafelerini minimumda tutmak için tüm yemeklerimizi operasyon yerimize yakın yerlerde üretmek.  Tedarikçi denetimlerini hem kalite hem de sıklık olarak artırmak. ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) standartlarının en iyi uygulamalarını kapsayacak zorunlu bir Tedarikçi Davranış Kuralları’nı başlatmak

Sürdürülebilirlik Hedefimiz:

DO & CO’nun gıda kalitesi ve güvenliği programına rehberlik edecek ve DO & CO’nun gelecekteki sertifikasyon çabalarına rehberlik edecek özel bir gıda güvenliği komitesi oluşturmak.

Sürdürülebilirlik Hedefimiz:

Yaralanmaları önlemek için olağanüstü kalabalıkların yönetilmesini sağlamaya yönelik iş ortaklarıyla birlikte çalışmak veya pandemi döneminde minimum mesafe gereksinimlerini sağlamak.

ÇEVRESEL YÖNETİM


Konu 5:

 Gıda ve Ambalaj Atıkları

 Taahhüdümüz:

Dönüştürülebilir paketleme seçeneklerini uygulayarak tam döngüsellik için çalışmak.

Konu 6:

Sürdürülebilir Ambalaj

Taahhüdümüz:

Tüm müşterilerimize ilk tercih olarak sürdürülebilir ambalaj alternatifleri sunmak.

Konu 7:

İklim Değişikliği

Taahhüdümüz

Biyoçeşitlilik üzerindeki etkiyi, emisyonları ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla sürekli olarak son teknoloji ekipmanlara yatırım yaparak değer zinciri boyunca ekolojik ayak izini azaltmak.

Sürdürülebilirlik Hedefimiz:

2030 yılına kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla atık üretimini %55 oranında azaltmak. Yeniden kullanılabilir kutularını kaplarını kendisi getiren müşteriler için fiyat indirimlerini tanıtmak. 

Sürdürülebilirlik Hedefimiz:

2030 yılına kadar, sürdürülebilir ambalaj çözümlerine yönelik özel tekliflerin sunumuyla en büyük 5 ticari müşterimizi sürdürülebilirlik uygulamalarını benimsemeye teşvik etmek. Buna ek olarak, tüm paket servislerimizi %100 sürdürülebilir hale getirmek

Sürdürülebilirlik Hedefimiz:

Global araç filomuzdaki Euro VI emisyon standartlarına uymayan tüm kamyonların değiştirilmesini sağlamak. 2022’ye kadar iklim değişikliği önlemlerini şirket politikalarına, stratejilerine ve planlamasına entegre etmek

SOSYAL ETKİLESİM


Konu 8:

Eğitim ve Gelişim

Taahhüdümüz:

Şeffaf tedarik uygulamaları, sürekli değişim ve tedarikçi denetimleri yoluyla bir etik ve sorumlu davranış standardı sağlamak için tedarik zinciri ortaklarımızla birlikte çalışmak

Konu 9:

İş Sağlığı ve Güvenliği

 Taahhüdümüz

DO & CO, işçi haklarını korur ve tüm çalışanlar için güvenli ve emniyetli çalışma ortamlarını teşvik eder.

Sürdürülebilirlik Hedefimiz:

Taze ürün kullanımına olanak sağlamak ve teslimat mesafelerini minimumda tutmak için tüm yemeklerimizi operasyon yerimize yakın bir yerde üretmek. Tedarikçi denetimlerini hem kalite anlamında hem de sıklığı bakımından artırmak. ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) standartlarının en iyi uygulamalarını kapsayacak zorunlu bir Tedarikçi Davranış Kuralları’nı başlatmak

Sürdürülebilirlik Hedefimiz:

2025 yılına kadar, geliştirilmiş eğitim rutinleri ve risk azaltma yoluyla %33’lük iş kazası oranını yarıya indirmek (100.000 çalışma saati başına kaza sayısına oranlanmasıyla)

UYMA


Konu 10:

Çevre Yasalarına Uyum

Taahhüdümüz

Ulusal ve uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğünü teşvik etmek

Konu 11:

Yolsuzlukla Mücadele ve Rekabetle Mücadele Yasaları

Taahhüdümüz

DO & CO, yolsuzluğu ve rekabete aykırı davranışları açık şekilde kınar ve ilgili tüm düzenleme ve kurallara uymayı taahhüt eder

Sürdürülebilirlik Hedefimiz:

2025 yılına kadar her ülkedeki en büyük 20 tedarikçimiz, çevre kanunlarına uyumlarını ve dolayısıyla DO & CO’nun sürdürülebilirlik bağlılığına katkılarını sağlamak için sertifikasyona sahip olmalıdır.

Sürdürülebilirlik Hedefimiz:

0 yolsuzluk veya rekabet karşıtı davranışlarla ilgili kusursuz olan kaydımızı devam ettirmek.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK RAPORU


Daha detaylı analiz ve daha fazla bilgi için DO & CO’ların en son Sürdürülebilirlik Raporu için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.