KURUMSAL YÖNETİM


Uygula ya da AçıklaDO & CO Aktiengesellschaft, kanunda belirtilen L-Hükümlerine (Yasal Talepler) uyacağını ve C-Hükümlerinden (Uygula ya da Açıkla) sapmayacağını beyan eder.