YÖNETİM KURULU


ATTİLA DOĞUDAN
Yönetim Kurulu Başkanı
GOTTFRIED NEUMEISTER
Yönetim Kurulu Üyesi

GÖZETİM KURULU


DR. ANDREAS BIERWIRTH
Başkan
DR. PETER HOFFMANN-OSTENHOF
Başkan Yardımcısı
DR. CEM M. KOZLU
2. Geçici Başkan
MAG. DANIELA NEUBERGER
Üye