AMBALAJLAMA


Bir tüketim malları şirketi olarak, çevremizin plastik ve yaygın atık maddelerden korunmasında üzerimize düşeni yapma konusunda net bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Buna karşılık, değerli malzemeleri yeniden kullanılabilecekleri, geri dönüştürülebilecekleri veya kompostlanabilecekleri bir sistemde tutmak için çalışmak istiyoruz. Ürünlerimize ve ambalajlarımıza yaklaşımımız ile yol gösterici olmak istiyoruz ve ambalaj geliştirmenin yeni yöntemlerinde ve atılımlarında öncülük etmeye kararlıyız.

Plastiği döngüsel bir ekonomi içinde ve çevrenin dışında tuttuğumuzdan emin olma fırsatına ve sorumluluğuna sahibiz. Döngüsel ekonominin işletmeler için faydaları açıktır. Malzemelerin daha etkin kullanımı, daha düşük maliyetler ve daha az atık anlamına gelmektedir. Bu, müşteriler ve vatandaşlar için yeni değer kaynakları, hammaddeler konusunda daha iyi risk yönetimi ve tedarik zincirine yönelik iyileştirilmiş yaklaşımlar demektir. Daha döngüsel bir ekonomi yaklaşımına geçmek için ürünlerimizi ve ambalajlarımızı tasarlama şeklimizi temelden yeniden düşünmemiz gerekmektedir. Bu, ürünlerimizin akış içinde olduğu sistemleri dikkatlice düşünmek anlamına gelmektedir.

ÖNCEKİ İŞ YILIMIZA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER:

İNOVASYON

Sorumluluğumuzun gayet farkındayız ve en yüksek kalitede tamamen güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir bir müşteri deneyimi geliştirmek ve garanti etmek için gayret ediyoruz. DO & CO’nun hedefi, döngüsel olanaklara sahip paketleme seçeneklerini uygulayarak tam döngüsellik için çalışmaktır. Bunu başarmak için sürdürülebilir ambalajlama ve alternatif çözümler geliştirmek üzere kapsamlı kaynaklar tahsis etmiş bulunuyoruz.

DÖNGÜSEL EKONOMİ

Çevre dostu ambalajlama hedefimize ulaşmak için, çok çeşitli temel hususları göz önünde bulundurmak zorundayız. Hızla yenilenebilir ve bitki bazlı geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını artırarak, işlenmiş malzemeleri kullanmayı sona erdirmeyi amaçlıyoruz. Ürünün boyutunu, ağırlığını ve malzemesini dikkatli bir şekilde planlayarak ürünlerimizin kullanım sonrası dönemini doğrudan etkilemeye çalışıyoruz. Daha sürdürülebilir bir uçak yolculuğu işletmesinin yolunu açma arzusuyla, müşterilerimize sürekli olarak sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜN PORTFÖYÜ

İlham veren davranışlar, ürünler ve hizmetler oluşturmak ve tüm ürünlerin potansiyel olarak döngüsel olanaklara sahip olduğunu göz önünde tutarak bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu amaçla DO & CO, yıllardır aktif bir şekilde mevcut ambalajlara çevre dostu alternatifleri araştırmaktadır.

AMAÇLAR VE HEDEFLER: