İNSANİ DEĞERLER


DO & CO bünyesindeki çalışanlar, operasyonlarımızda hayati bir rol oynamaktadır ve standartlarımıza başarılı bir şekilde ulaşmanın anahtarıdırlar. Onlar, şirketin marka elçileridir ve konukseverlik konusunda tutku göstermektedirler. Bizim müşterilerimize kusursuz bir konukseverlik standardı sağlayabiliyor olmamız, çalışanlarımızın sayesindedir. Özel bağlılık ve tutkulu ilgi, konukseverlik ruhumuzun merkezinde yer almaktadır. Her birey, şirketin hizmet odaklı ilkelerini takip eder ve bu da sektörde kendimizi açıkça lider olarak tanımlamamızı mümkün kılmaktadır.

ÖNCEKİ İŞ YILIMIZA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER:

İLKELERİMİZ

DO & CO’da her çalışanın gerçek potansiyelini ortaya çıkarabileceği bir ortam yaratmak en yüksek önceliğe sahiptir. Bu doğrultuda, şirket özellikle aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ayrımcılığı önlemeye kararlıdır:

Homofobik tutumlar, davranışlar ve dille yüzleşerek ve bireysel haklar ve tutumların anlaşılmasını teşvik ederek

Cinsiyet Eşitliği

sağlamaktadır.

 • Cinsiyet eşitliği vizyonumuzu gerçekleştirmek için üç ana unsurdan oluşan çeşitlilik ve aidiyete yönelik geniş bir stratejimiz vardır:
 • Toplumsal cinsiyet dengesi hedefiyle kadın çalışanların yönetimde temsilini iyileştirmek;
 • Lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT+) çalışanların dahil edilmesine olanak sağlamak;
 • İşyerlerimizde ve ötesinde zararlı sosyal normlara ve klişelere meydan okumak

DO & CO

Dini Farkındalık

için çaba göstermektedir.

Dini bayramların, tatillerin ve ibadet haklarının makul ve mantıklı olan her yerde ve her zaman, iş ihtiyaçları ve gereklilikleri göz önünde bulundurularak korumaktadır.

Grup genelinde dini farkındalığı teşvik etme stratejimiz iki temel konu üzerinde odaklanmaktadır:

 • Kişinin dini inancını yerine getirmesi maksadıyla bayramlara katılmak için tatil talep etme olanağı sunmak
 • Dini bayramlara katılmaya zaman kazanması maksadıyla iş planını değiştirme olanağı sağlamak

DO & CO

Engelli Çalışanları

destekler.

Görev sırasında engellilik yaşayanlara destek olmak amacıyla makul düzenlemelerin yapılmasını ve bu kişilerin iş sağlığı hizmetine erişimini sağlamaktadır. Bu destek, uygun ekipmana, bilgiye, karar vermeye ve iletişim araçlarına erişimi içerecektir.

Engellilerin dahil edilmesine yönelik vizyonumuzu gerçekleştirmenin iki ana unsuru vardır:

 • İş yerlerimizin, sistemlerimizin ve süreçlerimizin engellilere bir mani teşkil etmemesini sağlamak
 • bir engelliliği paylaşmada herhangi bir utanç verici durumun olmadığı ve engellilerin kısıtlanmadığından emin olarak açık, dürüst konuşmalar yaptığımız bir kültür oluşturmak

DO & CO promotes

Racial Awareness

Addressing racial injustice at work and in our society by increasing representation across all dimensions in our business.

Our strategy aimed to promote sensibility towards the topic of  racial awareness within the group focuses on two key aspects, which are outlined below:

 • Track progress through HR metrics and insights
 • Evaluate topics which we have identified as potentially race discriminatory (e.g. background checks) from a diversity point of view

DO & CO’DA İNSAN HAKLARI


İnsan haklarına saygı gösterme sorumluluğumuz bulunmaktadır ve faaliyetlerimizde insan haklarını geliştirerek kendi işimizi güçlendirdiğimizi ve güven inşa ettiğimizi biliyoruz. DO & CO, fırsat eşitliği sunan bir işveren olarak insan haklarını desteklemekte, sömürü ve işçi hakları ihlallerini ortadan kaldırmakta ve iş ve tedarik zinciri genelinde insana yakışır çalışma koşullarını desteklemektedir. Bu nedenle şirket, İnsan Hakları Politikasını, BM’nin Yol Gösterici İlkelerine uygun olarak geliştirmiştir.

İNSAN HAKLARI İLKELERİMİZ

DO & CO, KENDİSİNİ TÜM ÇALIŞANLARININ KENDİLERİNİ RAHAT HİSSETTİĞİ BİR ORTAMDA, ÇALIŞMAKTAN KEYİF ALMALARINI SAĞLAMAYA ADAMIŞTIR.

Öne çıkan 5 İnsan Hakları konumuz:

 • Ayrımcılık –DO & CO ayrımcılığın olmadığı bir çalışma ortamı için çaba göstermektedir.
 • Adil Ücret – Irk, cinsiyet, ten rengi, köken, din veya cinsel yönelimden bağımsız olarak eşit ücret sağlamaktayız.
 • Örgütlenme Özgürlüğü – DO & CO her bireyin örgütlenme hakkını kabul etmektedir.
 • Taciz– her türlü tacizden arınmış bir çalışma ortamını teşvik etmekteyiz.
 • Sağlık & Güvenlik – çalışanlarımızın sağlığı ve refahı günlük operasyonlarımızın merkezinde yer almaktadır.

Biz DO & CO’da operasyonlarımızı dürüstlük, doğruluk ve çalışanlarımızın çıkarlarına saygı duyarak yürütmekteyiz. İş Kurallarımız, tüm çalışanlarımız için olmazsa olmaz hususları tanımlamaktadır. Bu kurallar çalışanlarımızdan ne beklendiğini netleştirerek değerlerimizi bir sisteme bağlamaktadır. Kurallarımızla yaşayarak, yaptığımız her şeyde her gün değerlerimizi ve amacımızı hayata geçireceğiz. Benzer şekilde ilişki içinde olduğumuz kişilerin meşru çıkarlarına da saygı göstereceğiz. Paydaşların yaptığımız işe güvenmesini sağlamak için tüm operasyonlarımızda şeffaflık sağlamayı taahhüt ediyoruz. DO & CO kendi faaliyetlerini, faaliyet gösterdiği ülkelerin yasa ve yönetmeliklerine ve uluslararası kabul görmüş iyi kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yürütmektedir. Şirketin Davranış Kurallarının etkililiği, tüm departmanlarda sistematik olarak tanımlanan raporlama hatları ile birlikte açık sorumluluklarla güvence altına alınır. Şirketin standartlarının altında kalmak disiplin cezalarına neden olabilir.

SORUN BİLDİRME


Şirket, personelin sorunları bildirme konusundaki kaygılarını dile getirebileceklerini ummaktadır. Kaygılarını dile getiren herkesin her zaman zararlı muameleden korunma hakkı vardır. DO & CO, çalışanların kaygılarını talep etmek, bunları değerlendirmek ve ele almak için çalışmaktadır.

Alınan talepleri ve iddiaları, daha fazla değerlendirmek veya girişimde bulunmak için uygun ekiplere yönlendirerek, onları öncelik sırasına koyarız. Bazı durumlarda, iddianın niteliğine bağlı olarak şirket içi müfettişler veya üçüncü bir taraf kullanarak resmi bir soruşturma açarız. Kaygıların zamanında ve uygun şekilde ele alındığını görmek için çalışıyoruz.

Paydaşları, kaygılarını dile getirmeye ve politikalarımızda ve beyanlarımızda ifade ettiğimiz değerlere ve konumlara aykırı olabileceğinden şüphelendikleri faaliyetleri bildirmeye teşvik ediyoruz. Kaygılarını iyi niyetle dile getirdiği için herhangi bir tarafa  olumsuz tutumda olmayız.

AMAÇLAR VE HEDEFLER: