SU YÖNETİMİ


Su, gezegendeki tüm yaşam ve modern ekonomimiz için gereklidir. İnsan nüfusu arttıkça, su kıtlığı ciddi bir toplumsal ve çevresel sorun haline gelmiştir ve iklim değişikliği bu konuyu daha da hızlandırmaktadır. Kaynak kullanımını iyileştirmeye yönelik devam eden çabalarımızda, su kirliliğini sürekli olarak azaltmak ve üretim süreçlerimiz içerisinde daha verimli su kullanımı uygulamak için çalışıyoruz.

ÖNCEKİ İŞ YILIMIZA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER:


MEVCUT İLERLEMEMİZ VE SONRAKİ ADIMLARIMIZ:


In our continued efforts to improve resource utilization, we continually strive to reduce water pollution. In alignment with its natural resource policy, DO & CO follows the following strategy to increase efficient water usage:

SU KULLANIMININ ZORLUKLARI

Dünya genelinde tatlı suyun çoğunluğu, tarım için kullanılmaktadır. Su eksikliği, verimi ve mahsul kalitesini düşürebilir veya tüm hasadı yok edebilir. Bunun, özellikle küçük ölçekli çiftçiler için yıkıcı bir etkisi olabilir.

Su kıtlığı, hammaddelerimizi tedarik ettiğimiz birçok ülkedeki çiftçiler için halihazırda büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Artan sıcaklıkların, daha sık görülen kuraklıkların ve yağış düzenlerinde öngörülemeyen değişikliklerin etkilerini daha fazla sektör ve ülke hissettikçe iklim değişikliği bunu daha da kötüleştirecektir. Bu nedenle, su kıtlığı ve iklim değişikliği, ürünlerimizde kullandığımız bileşenlerin tedariki ve bunların maliyeti üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle işimiz için büyük riskler oluşturmaktadır. DO & CO’da, iklim değişikliğinin suyun kullanılabilirliğini nasıl etkileyebileceğini ve bunun tedarikçilerimiz, işimiz ve dolayısıyla tüketicilerimiz için ne gibi riskler meydana getireceğini göz önünde bulunduruyoruz.


SU AYAK İZİMİZİ NEDEN TAKİP EDİYORUZ

Mahsul yetiştirmekten fabrikalarımızı işletmeye kadar, bir gıda üretim şirketi olarak işlerimizi yürütmemiz suya dayanmaktadır. Bu nedenle su, ürünlerimizin çoğunun üretim süreci için gerekli olduğu kadar bizim için de kritik bir bileşendir. Su kıtlığı her kıtada görülen bir sorun olsa da bu kıtlığın etkileri ve çoğu zaman nedenleri çok yereldir. İklim değişikliği ve bunun su üzerindeki küresel etkisi gibi önemli bir istisna dışında, su kıtlığının ele alınması, su mevcudiyeti ve kalitesini etkileyen binlerce yerel su krizinin ele alınması anlamına gelmektedir. Bizim “bütün sistem” bakış açımız, su kıtlığının altında yatan bazı nedenlerin belirlenmesi için endüstriyel uygulamaların su temini ve suyun kalitesi üzerindeki daha geniş etkisini göz önüne almamıza yardımcı olmaktadır.


İŞLETMELERİMİZDEKİ ARTAN SU VERİMLİLİĞİ

İyi su yönetimi, yerel topluluklar ve ekosistemler için hayati önem taşıyan su kaynaklarının korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle fabrikamızın içinde ve ötesinde döngüsel ekonomi ilkelerinden yararlanarak suyu değerli bir kaynak olarak kullanan sürdürülebilir binalar işletmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda şirket, küresel birimlerinde kademeli olarak eski bulaşık makinesi sistemlerini değiştirmeye başlamıştır.

Ayrıca, Londra’daki sembol ünitemiz olan SEGRO PARK, yerel yetkililerle ortak bir çaba içinde, ekosistemlerin ve sulak alanların korunmasına ve yenilenmesine yardımcı olarak su sıkıntısı çeken ortamları kurtarmak için çalışmaktadır.

AMAÇLAR VE HEDEFLER: