TEDARİK/KAYNAK KULLANIMI


Tarımsal hammaddelerimizin tedarik süreci, ekolojik ayak izimizi artırmaktadır, bu nedenle değerlerimizi paylaşan ve işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmek isteyen tedarikçi ortaklarla birlikte çalışmak bizim için hayati önem taşımaktadır.

Sürdürülebilir büyüme hedefimizi yerine getirmek maksadıyla, DO & CO’da sorumlu kaynak kullanımına yönelik sektör lideri kriterler ortaya koyduk. DO & CO için hammaddelerin “sürdürülebilir kaynaklı” olarak değerlendirilmesi uluslararası kabul görmüş sertifikasyon standartlarından biri veya ortaklıkların paylaşılan değerlere dayandığını doğrulayan denetim sonuçları ile sağlanmaktadır.

ÖNCEKİ İŞ YILIMIZA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER:

HAYVAN SAĞLIĞI

Bütüncül sürdürülebilirlik yönetimine yönelik önemli bir adım, kaynakların satın alınması etrafında oluşmaktadır. Çiğ gıda tedarikçilerimizle olan ilişkimiz, önde gelen uluslararası standartlarla uyumlu ortaklıkları güvence altına almak için ortak değerlere ve ilkelere dayanmaktadır. DO & CO, mümkün olan her yerde, gıda ürünlerini doğrudan bölgesel üreticilerden ekonomik şartlar elverdiği ölçüde, çevre standartlarına uygunluk bakımından sertifikalandırılmış ve organik üretim yapan tedarikçilerden satın almaktadır. Bu kapsamda, özellikle sağlık odaklı ve türe uygun beslenmenin olduğu hayvancılığa önem verilmektedir. Bu nedenle Şirketimiz, yalnızca tahılla beslenmiş tavuk satın almaya çok dikkat etmekte ve besili tavuk ? uygulamasını caydırmayı amaçlamaktadır. Bu düşünceyle Avusturya Birimimiz, Avusturya Piliç Tavuğu Girişimi’ni aktif olarak desteklemektedir.

YEŞİL TEDARİK

DO & CO, dış kaynaklı lojistik hizmetimizi en aza indirmek maksadıyla, yerel tedarikçilerden sağlanan taze ve el üretimi gıdaları teşvik eden, gıda millerini (mil yerine gıda taşınmasını diyebilirizdiye düşündüm)ve ilişkili sera gazı emisyonlarını minimuma indirmeyi amaçlayan kapsamlı bir “Tarladan Sofraya” yaklaşımı izlemektedir. DO & CO, taze ürünleriyle gurur duymakta ve mümkün olan en yüksek kalitede yerel tedarik yapmayı amaçlamaktadır. Bu düşünceyle, DO & CO, ürünleri kabul etmeden önce, yalnızca üstün standartlarımızı karşılama imkânları bakımından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiş güvenilir ortaklarla birlikte çalışmayı uygun görmektedir. DO & CO için tedarik denetimlerinin yürütülmesi, gerektiğinde ürün tedarik ettiğimiz firmaları değerlendirmemize ve desteklememize olanak sağladığı için özellikle önemlidir.

SOSYAL TEDARİK ZİNCİRİ STANDARTLARI

Gıda endüstrisi, hammaddelerin emek-yoğun üretimi nedeniyle, tedarik zincirindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) konularına yönelik kamuoyu eleştirileriyle sık sık karşı karşıya kalmaktadır. DO & CO, etik bir ticari kuruluş olarak, açık kavramlara uyarak insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt etmektedir:
• İş ilişkileri öncesinde, periyodik denetimlere dayalı tedarikçi değerlendirmesi
• Hiçbir insan hakkı ihlaline tolerans gösterilmemesi
• Hiçbir ayrımcılığın olmadığı bir çalışma ortamı taahhüdü
• Şirket genelinde çocuk işçi çalıştırmanın kesinlikle yasaklanması
• Çalışanın örgütlenme ve birleşme özgürlüğünün desteklenmesi

TEDARİKÇİ DENETİMLERİ

DO & CO’nun küreselleşen bir pazardaki faaliyetleri göz önüne alındığında, tedarikçilerimiz genellikle dünyanın her yerinde bulunmaktadır. DO & CO açısından tedarikçi denetimlerinin yürütülmesi, gerektiğinde tedarikçi firmalarımızı değerlendirmemize ve desteklememize olanak sağladığı için özellikle önemlidir. Denetimlerin yürütülmesi üst tedarikçimize kadar tüm tedarik zinciri boyunca standartlaştırılmış kurumsal yönergeleri belirlemekte ve şeffaflık oluşturmaktadır. Bu da kendi üretim sürecimizi sağlamlaştırmakta ve şirketimizin rekabet durumunun kalıcı olarak iyileştirilmesi hedefine ulaştırmaktadır.

Tüm denetçilerimiz, tedarikçinin ülkesine ilişkin sağlam bir kültürel anlayış ile birlikte özel teknik, ürün veya hizmet bilgisine sahiptir. Bizler ayrıca, denetçilerimizin kapsamlı pratik deneyimlerinden de yararlanmaktayız. Tedarikçilerimiz, kendi iç mükemmelliklerine göre değerlendirilmekte ve yerel koşullara bağlı olarak ekibimiz tarafından teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

AMAÇLAR VE HEDEFLER: