ATIK YÖNETİMİ


Dünya çapındaki tüketim ve atık çıkmazı ile mücadele, tüm gıda endüstrisi için kilit bir odak alanı haline gelmiştir. Tarım, balıkçılık ve ormancılık üzerindeki sürekli baskının ve beraberinde biyoçeşitlilik ve yaban hayatı kaybının, bu konuları daha da değerli hale getirdiğinin farkındayız. Şirket olarak sürdürülebilirlik ilkelerini gıda üretiminden atık yönetimine kadar günlük faaliyetlerimize dahil ederek iyi bir örnek olmaya çalışıyoruz.

ÖNCEKİ İŞ YILIMIZA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER:


MEVCUT İLERLEMEMİZ VE SONRAKİ ADIMLARIMIZ:


At DO & CO we are working to ensure that the expected increase in consumption, driven by the recovery of tourism and events, does not jeopardize our efforts to minimize our environmental footprint. In order to guide our efforts in this regard, DO & CO has formulized its natural resource policy and follows the strategy below to implement the policy iin every day business activities.

GIDA ATIĞINI EN AZA İNDİRME

Gıda atığının azaltılmasına yönelik kararlılığımız, ortaya çıkan maliyetlerin operasyonel ve çevresel olarak ikiliği konusundaki farkındalığımıza dayanmaktadır. Gıda atığını en aza indirmek, yalnızca kaynakların korunmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ekolojik ayak izimizi azaltmaya da katkıda bulunacaktır.

İşimizin her alanında endüstri lideri olmayı hedeflediğimiz için, operasyonlarımızda kaynakların korunmasını bir öncelik haline getirdik. Amacımız, atık güvenliğinin yanı sıra atık verimliliğini de sağlamaktır.

Bu amaçla kurum içi taze yaklaşımımız, sebze kabukları ve parçalarından yeşil atıklar oluşturarak bu artıkların yönetilmesini ve onların geri dönüştürülmesini sağlamaktadır. Mümkün olduğunda, gıda atıklarımız yerinde işleme tabi tutulmakta ve “Yeşil sıvı”ya dönüştürülerek gübre olarak kullanılmak üzere üçüncü şahıslara gönderilebilmektedir. Atıktan değer elde etme fırsatlarının çokluğu, DO & CO’yu bilgilendirici tüketim verileri sağlayan altyapıya 2 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapmaya teşvik etmiştir.


AMBALAJ ATIKLARINI AZALTMA

DO & CO, günümüzün belirleyici sorunlarından biri olarak kabul edilen küresel plastik atık konusunda özellikle endişe duymaktadır. DO & CO, plastiğin ne okyanuslarımızın ne de tabiatımızın herhangi bir bölümüne ait olmadığı görüşünden hareketle, bu sorunun çözümünde aktif bir rol almaktadır.

DO & CO, toplumumuzda bulunan plastik miktarını azaltmak maksadıyla tek kullanımlık atılabilir plastikleri önemli ölçüde azaltmakta kararlıdır. Azaltma stratejimizin ilk adımı, havayolu ortaklarımız genelinde tuz ve biber paketleri, plastik menü çantaları ve oyuncaklar için plastik ambalaj gibi öğelerin kullanımını azaltmak için çalışmak olmuştur. Ayrıca DO & CO, çocuk yemek çatal bıçak takımlarını, karıştırıcıları ve çırpma çubuklarını, pipetleri ve çöp torbalarını çevre dostu alternatiflerle değiştirmiştir.


GERİ DÖNÜŞÜM, YENİDEN KULLANIM VEYA KOMPOSTLAMA

Şirket, atık girişimlerinin ancak ilgili atık yönetim sistemleri mevcutsa tam potansiyeline ulaşabileceğine inanmaktadır. Tecrübelerimize dayanarak, gıda miktarlarını hassas bir şekilde planlayabilecek ve böylece israfı minimuma indirebilecek durumdayız. Bu doğrultuda “atık önleme”, “tekrar kullanılabilirlik” ve “geri dönüşüm” ilkelerine göre faaliyet gösteriyoruz. Bu doğrultuda, yeniden kullanılabilirlik gıda üretimimizde temel bir kavramdır. Şirket, özellikle pastane alanında, gıda israfını azaltmak amacıyla fazla gıda maddelerini işlemeyi amaçlayan olağanüstü tarifler geliştirmiştir. DO & CO, mutfaklarında kaçınılmaz olan tek kullanımlık malzemelerle ilgili olarak, bunların mümkün olan her yerde dikkatli bir şekilde yönetilmesini ve kompostlanmasını sağlar. Benzer şekilde karton, plastik ve cam ayrıştırılarak biyogaza dönüştürülür ya da geri dönüştürülür. Pandemi sırasında temas noktalarını en aza indirmek için yeniden piyasaya sürülmesi gereken tek kullanımlık ürünler için yeni geri dönüşüm istasyonları uygulamaya konulmuştur.

MEVCUT İLERLEME VE SONRAKİ ADIMLAR: